Vuokrausehdot

Vuokrauksen kohde ja vuokra-aika

Vuokrauksen kohteena on Tuokonmäen Juhlatilan navettarakennus. Vuokraukseen sisältyy aina oikeus piha-alueen ja parkkipaikan käyttöön.

Juhlatilassa järjestettävät tilaisuudet ovat yksityistilaisuuksia, joiden luonteesta ja henkilömäärästä sovitaan aina erikseen vuokranantajan kanssa. Juhlatilalla ei ole anniskeluoikeuksia. Alkoholin myyminen ja muu vastikkeellinen luovutus on kielletty, ellei ko.toimintaan haeta viranomaisen lupaa vuokralaisen toimesta. Vuokralainen huolehtii tarvittavien viranomaislupien hankkimisesta ja vastaa seuraamuksista, jotka aiheutuvat viranomaisen vaatimusten laiminlyömisestä.

Vuokrasopimus tehdään kirjallisena. Vuokra-aika ja siitä maksettava vuokra sovitaan tapauskohtaisesti ja kirjataan vuokrasopimukseen.

Päärakennus ei kuulu vuokraukseen. Vuokraukseen eivät sisälly astiat eikä pöytäliinat.

Varaus-, maksu- ja peruutusehdot

Tilojen vuokraajan on oltava täysi-ikäinen.

Varauksen yhteydessä tilojen vuokraajalle lähetetään varausmaksu 50% vuokrasta ja laskunmaksu vahvistaa varauksen. Laskun maksuaika on 14 vuorokautta. Jos laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, varaus peruuntuu automaattisesti. Loppumaksusta asiakas saa toisen laskun, jonka eräpäivä on noin 30 vuorokautta ennen varattua ajankohtaa.

Jos asiakas peruu kirjallisesti (sähköpostilla) varauksen 90 vuorokautta ennen tilaisuuden ajankohtaa, varausmaksu palautetaan. Alle 90 vuorokauden peruutukset eivät oikeuta varausmaksun takaisin maksuun. Peruutuksen tapahtuessa alle 30 vuorokautta ennen tilaisuuden ajankohtaa, veloitetaan 100% vuokrahinnasta.
Mikäli vuokralainen on varannut tilan ja tilaisuuteen on aikaa alle kuukausi (1 kk), maksetaan vuokrahinta kokonaisuudessaan yhdellä laskulla.

Ylivoimaisesta esteestä johtuen (esim. vesivahinko, tulipalo, ilkivalta tai myrskyn aiheuttamat tuhot) Tuokonmäen Juhlatila voi perua varauksen ilman korvausvelvollisuutta ennen varauksen alkua. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan.

Vahingot

Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokrauksen yhteydessä tiloille/irtaimistolle, kiinteistön omistajalle ja/tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamansa vahingot täysimääräisenä.

Vakuutukset

Tiloissa olevat vuokralaisen tavarat ovat hänen omalla vastuullaan, eikä niitä ole vakuutettu Tuokonmäen Juhlatilan toimesta.

Sopimuksen siirto

Vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta tai luovuttaa varaamiaan tiloja kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan suostumusta.

Juhlatilat ja koristelu

Tilavuokraan sisältyy tiloihin tutustuminen sekä tilojen käyttö sovittuna aikana sovitulle henkilömäärälle. Tila vuokrataan peruskalustuksella, jota vuokralainen voi käyttää parhaaksi katsomallaan tavalla tilaisuutensa järjestämiseksi. Vuokra-ajan päättyessä kalusteet tulee asetella takaisin perusmuotoon. Kukat ym. koristeet tai tarjoilut astioineen ja pöytäliinoineen eivät sisälly tilavuokraan.

Siivous

Vuokralaisen tulee käyttää tiloja noudattaen normaalia siisteyttä ja hyviä käytöstapoja. Tilojen tulee olla asiallisessa kunnossa tilaisuuden jälkeen. Vuokraajan tulee ehdottomasti viedä pois kaikki tiloihin tuomansa tavarat, koristeet, tölkit ja pullot sekä roskat jne. Periaatteella ”mitä tuot, viet pois.”

Tilan vuokraan sisältyy perussiivous.

Mikäli tilassa on lisäsiivouksen tarvetta, kuten oksennusta, vuokranantaja laskuttaa vuokralaiselta näiden siivouksen erikseen.

Säännöt

Juhlatilassa saa yhtäaikaisesti olla korkeintaan 110 henkeä.

Vuokralainen huolehtii ja vastaa siitä, että ajoneuvot pysäköidään niille osoitetulle pysäköintialueelle.
Vuokranantajalla ja viranomaisella on oikeus keskeyttää tilaisuus, mikäli siitä katsotaan aiheutuvan vaaraa kiinteistölle ja/tai haittaa naapurustolle ja/tai ympäristölle. Tilaisuus voidaan keskeyttää myös, mikäli vuokrausehtoja ei noudateta.

Vuokralainen vastaa siitä, että kaikki vuokralaisen tilaisuuteen osallistuvat henkilöt noudattavat vuokrausehtoja.
Vuokratuissa tiloissa ei ole sallittua naulata, liimata tai muuten vahingoittaa rakennuksen seiniä, ovia tai kalusteita. Verhoja ei saa poistaa eikä siirtää.

Rikkoutuneista rakenteista ja kalustosta sekä ylimääräisestä siivoustyöstä veloitetaan erikseen.

Sovitun vuokra-ajan lisäksi tilaisuuden kestolle ei ole varsinaista aikarajaa, mutta livemusiikin soittamiseen klo 23.00 jälkeen, musiikin voimakkuutta tulee tarkastaa sellaiseksi, ettei se aiheuta suurta meluhaittaa ympäristölle tai lähialueen asukkaille. Musiikin äänenvoimakkuuden noudattaminen on vuokralaisen eli asikkaan vastuulla ja tämän laiminlyönti voi ehtojen mukaisesti aiheuttaa juhlien ennenaikaisen päättymisen.

Paloturvallisuus

Tupakointi sisätiloissa on kielletty. Tupakointi on sallittu vain sille varatulla piha-alueella, ettei siitä aiheudu haittaa.

Tiloissa saa polttaa kynttilöitä palamattomalla alustalla, kunhan niitä käsitellään turvallisesti ja asetetaan niin, ettei niistä aiheudu vaaraa juhlavieraille eikä kiinteistölle.

Reklamaatiot

Mahdolliset tiloja koskevat reklamaatiot tulee esittää viivytyksettä ja viimeistään heti vuokrausta seuraavana arkipäivänä vuokranantajalle. Vuokranantaja ei korvaa vuokraajalle ylivoimaisesta esteestä aiheutuneita vahinkoja eikä missään olosuhteissa välillisiä vahinkoja.

Muuta

Vuokranantaja pidättää oikeuden tilaus- ja toimitusehtojen sekä hintojen muutoksiin. Maksullisten yleisötapahtumien järjestäminen tiloissa on kielletty.

Avain luovutetaan ja palautetaan sopimuksen mukaan. Hävinneestä avaimesta perimme 300€ maksun.

Juhlatila ei voi vaikuttaa sähkökatkoksiin tai muihin luonnonilmiöiden aiheuttamiin häiriöihin.

Catering

Tilalla ei ole omaa pitopalvelutoimintaa, joten vuokraaja voi valita mieleisensä pitopalvelun mistä haluaa.

Suosittelemme ottamaan pitopalvelun, joka tuntee tilan ja sen käytännöt. Tilalta löytyy yhteystietoja yrittäjistä ja yrityksistä.